Realizacja prac w trybie prawa zamówień publicznych niesie za sobą wiele wątpliwości oraz problemów praktycznych. W związku z tym Kancelaria Chudzik i Wspólnicy  oferuje bieżącą obsługę prawną Wykonawców oraz Zamawiających, pomagając im jak najkorzystniej przejść przez proces udzielania oraz wykonywania zamówień publicznych.  W zakresie prawa zamówień publicznych skutecznie wspieramy naszych Klientów w realizacji wielomilionowych kontraktów.

 • opracowywanie kompletnej dokumentacji dla Lidera i innych uczestników konsorcjum.
 • pomoc w przygotowaniu SWIZ
 • opracowywanie pod względem prawnym zapytań do treści SIWZ
 • pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty
 • pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty
 • interpretacja zapisów umownych w świetle orzecznictwa i przepisów
 • uprawnienia Wykonawcy co do żądania zmian umów
 • dochodzenie roszczeń od Zamawiających za roboty dodatkowe
 • sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądu