radca_prawny_Marcin_Witkowski

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pod tytułem „Podatkowa grupa kapitałowa jako szczególny podmiot prawa podatkowego” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie własności intelektualnej oraz w prawie podatkowym.