Aktualności

Raportowanie w spółkach giełdowych - zmiany
22.09.2016
ZMIANY W SYSTEMIE RAPORTOWANIA   SPÓŁEK GIEŁDOWYCH   W dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”). Ustanawia ono wspólne ramy regulacyjne dotyczące wykorzystywania ... więcej
SKA spółką kapitałową na gruncie ustawy PCC
26.11.2015
Spółka komandytowo-akcyjna spółką kapitałową na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.   W dniu 4 listopada 2015 roku ogłoszona została interpretacja ogólna nr PL LM.831.22.2015 Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opodatkowania umowy spółki komandytowo-akcyjnej i jej zmiany podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stwierdzono w niej iż: „Uznanie spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową w ... więcej
Obowiązki spółek osobowych - KRS - sprawozdania finansowe
25.06.2014
      NOWE OBOWIĄZKI REJESTROWE SPÓŁEK JAWNYCH I PARTNERSKICH   W związku z końcem czerwca i ostatnimi dniami na zatwierdzenie przez wspólników sprawozdań finansowych w spółkach osobowych przypominamy, że zgodnie z nowelizacją przepisów dotyczących rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzoną na mocą ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ... więcej