Aktualności

Delegowanie pracowników na terytorium RP
12.10.2016
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW NA TERYTORIUM RP - ZMIANY W ZASADACH  W dniu 18 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, jednakże wiele przepisów w niej zawartych odnosi swój skutek dopiero od 18 września b.r. Zmiany w prawie są konsekwencją implementacji dyrektyw dotyczących delegowania pracowników1. Ustawa zastępuje dotychczasową regulację przepisów ... więcej
Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
05.10.2016
ZMIANY W ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   W dniu 1 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wprowadziła ona warte odnotowania zmiany związane z zatrudnianiem osób niepełnoprawnych.   Tytułem przypomnienia – PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to państwowy fundusz celowy, którego środki finansowe ... więcej
Zmiana terminu potwierdzania umowy o pracę
22.09.2016
ZMIANA TERMINU POTWIERDZANIA UMOWY O PRACĘ W dniu 1 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 roku, poz. 910), wprowadzająca obowiązek potwierdzania podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna przed dopuszczeniem pracownika do pracy.   Podstawowym celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony praw pracowników oraz ... więcej
Zmiany w terminowych umowach o pracę
03.08.2017
UMOWY TERMINOWE W NOWEJ ODSŁONIE   W piątek, 24 lipca br. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Po wejściu w życie istotnie zmieni ona zasady zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę.   Nowelizacja Kodeksu pracy przewidziana tą ustawą dostosowuje ustawodawstwo polskie do przepisów unijnych i orzecznictwa ETS, w szczególności ... więcej
Badania lekarskie pracowników
22.04.2015
WE ZASADY ZLECANIA BADAŃ LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW     Wszystkim pracodawcom i zainteresowanym przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2015 roku nie ma obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, o ile przedstawią one nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w ... więcej