Aktualności

Krajowa Administracja Skarbowa
17.03.2017
KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA   Od 1 marca zaczęła obowiązywać większość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy ją wprowadzającej. Konsekwencją zmian jest to, że przestały istnieć urzędy skarbowe, celne i kontroli skarbowej oraz izby skarbowe i celne. Zamiast nich działają obecnie Izby Administracji Skarbowej, którym podlegają Urzędy Skarbowe i Urzędy Celno-Skarbowe. Połączenie organów ma usprawnić działanie ... więcej
Ordynacja podatkowa i ceny transferowe od stycznia 2017
30.12.2016
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA  2017 ROKU – ORDYNACJA PODATKOWA I CENY TRANSFEROWE   Ustawodawca dokonał szeregu nowelizacji przepisów podatkowych, które nadały nowe brzmienie ordynacji podatkowej oraz regulacjom prawnym w zakresu cen transferowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w tym zakresie wchodzące w życie z początkiem nowego roku.   1. Ordynacja Podatkowa: ... więcej
Podatek od towarów i usług od stycznia 2017
23.12.2016
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG   Istotnym elementem rządowego planu uszczelniania systemu podatkowego są zmiany w podatku od towarów i usług (dalej: o VAT). Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wchodzące w życie z początkiem nowego roku.   Podatek od towarów i usług (dalej: VAT):   Wdrożenie    nowych   ... więcej
Podatki dochodowe od stycznia 2017
15.12.2016
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA  2017 ROKU – PODATKI DOCHODOWE     Każdego roku podatnicy muszą mierzyć się ze zmianami przepisów podatkowych, wchodzącymi w życie 1 stycznia kolejnego roku. Wydaje się, iż głównym celem uchwalonych w tym roku zmian podatkowych jest uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie dochodów budżetu państwa z tego tytułu. Poniżej opisujemy ... więcej
Jednolity plik kontrolny
09.05.2016
Jednolity plik kontrolny – podstawowe informacje     Zgodnie z przyjętą 10 września 2015 roku ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadzono zmiany przewidujące zastosowanie jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Od dnia 1 lipca 2016 roku wejdzie w życie ta nowa metoda kontroli, która będzie zobowiązywała podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej ... więcej
Najważniejsze zmiany w PIT i CIT w 2016 r.
10.12.2015
Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2016 w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych:     Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wprowadza wiele zmian, do najważniejszych z nich należą:   Zmiana w zakresie dochodu uzyskiwanego ze zbycia papierów wartościowych   Przy sprzedaży udziałów (akcji) od dnia 1 stycznia 2016 roku ... więcej
Zmiany w podatku VAT - ulga za złe długi i inne
03.08.2015
ZMIANA W REGULACJI ULGI NA ZŁE DŁUGI ORAZ ROZSZERZENIE LISTY TOWARÓW OBJĘTYCH ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM     Poniżej sygnalizujemy kolejne zmiany, które niesie za sobąobowiązująca od dnia 1 lipca 2015 roku ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 605). Są to:   zmiana w zakresie ulgi na złe długi ... więcej
Odliczenie VAT od paliwa
17.06.2015
Odliczenie VAT od paliwa nabytego do samochodu osobowego wykorzystywanego również do celów prywatnych   Informujemy, że od dnia 1 lipca 2015 r. podatek VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu firmowych pojazdów wykorzystywanych do celów niewyłącznie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. również do celów prywatnych będzie odliczany tak jak pozostałe wydatki związane z pojazdami samochodowymi ... więcej
Nieujawnione źródła przychodu - nowa regulacja
28.02.2015
NOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA „NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU”   Szanowni Państwo,   informujemy, że prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ordynacja podatkowa z dnia 16 stycznia 2015 r. Ustawa dostosowuje przepisy wymienionych aktów prawnych do zeszłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących opodatkowania przychodów, które nie znajdują ... więcej

Strony