Aktualności

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZNAKU TOWAROWEGO UE – NOWE REGULACJE
16.10.2017
W dniu 23 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: „Rozporządzenie zmieniające”). Zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym niektóre jego przepisy stosuje się jednak dopiero od 1 października 2017 r.   Zniesienie obowiązku przedstawienia znaku towarowego UE w ... więcej
Europejski nakaz zabezpieczenia
19.01.2017
EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA   Od 18 stycznia 2017 r. stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (dalej: „Rozporządzenie”).   Jaki jest cel wprowadzenia Rozporządzenia ?   ... więcej
Odszkodowanie za opóźniony lot
22.09.2016
ZA SPÓŹNIONY I ODWOŁANY LOT   KONSUMENTOM PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE   W związku z trwającym nadal okresem urlopowym warto pamiętać o prawach przysługujących pasażerom linii lotniczych. Konsumentom podróżującym z/lub do jakiegokolwiek kraju UE/EOG/Szwajcarii przysługuje odszkodowanie i pomoc w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.       Podstawę prawną ... więcej