Zmiany w prawie pracy oraz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na ten właśnie temat kancelaria Chudzik i Wspólnicy przeprowadzi szkolenie 27 lutego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną podczas pierwszego w 2019 roku spotkania "Strefa HR". 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Miejsce: ul. Ks.Bpa W. Tymienieckiego 22G (Fabryka Grohmana)

Rejestracja mailowa pod adresem: strefa.hr@sse.lodz.pl