Zagadnienia prawno-podatkowe są stale obecne w działalności przedsiębiorców, stąd też niekorzystne przeprowadzenie transakcji, może skutkować nadmiernymi obciążeniami podatkowymi. Naszym zadaniem jest więc zapobieganie i rozwiązywanie problemów podatkowych naszych klientów.

Kancelaria Chudzik i Wspólnicy zapewnia kompleksową obsługę zarówno przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej, świadcząc czynności z zakresu doradztwa podatkowego.

  • international offshore structure
  • changing the legal status of a business (transformation and restructuring)
  • choosing the best form and mode of handling business transactions
  • tax authorities, customs authorities and internal revenue offices;
  • administrative courts of all instances (WSA and NSA)
  • legal/tax opinionss
  • legal/tax advice
  • obtaining beneficial taxation law interpretations for our Clients
  • analyzing transactions in terms of the risk they carry with regard to applied transfer prices
  • preparing transfer price documentations